Bathroom and Toilet August 11, 2020 - 02:38 PM - 2 years ago

BATHTUB_9

PhuongTk

Miễn phí

A bathtub or bath is a container for holding water in which a person or animal may bathe. Most modern bathtubs are made of thermoformed acrylic, porcelain enameled steel, fiberglass-reinforced polyester, or porcelain enameled cast iron. A bathtub is usually placed in a bathroom either as a stand-alone fixture or in conjunction with a shower.

Modern bathtubs have overflow and waste drains and may have taps mounted on them. They are usually built-in, but may be free-standing or sometimes sunken. Until recently, most bathtubs were roughly rectangular in shape, but with the advent of acrylic thermoformed baths, more shapes are becoming available. Bathtubs are commonly white in colour, although many other colours can be found. The process for enamelling cast iron bathtubs was invented by the Scottish-born American David Dunbar Buick.

Courses

online.mondp.com

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.

Khóa học về phần mềm dựng 3D vô cùng thieeuaanj tiện và dễ hình hình, khóa học nghiêng về kỹ thuật mô tả chi tiết 3d, các bạn có thể dựng được các hình cơ banr cho đến đồ nội thất, nhà cửa phức tạp và...

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...