Chào bạn! Dưới đấy là thông tin về các điều khoản dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các bạn t...
Chào các bạn, Việc tải file có phí bạn cần 1 lượng Dpoint nhất định để thực hiện. Trước tiên bạn hãy Đăng...
Chào mừng bạn đã đến với Cadfull - Trang Thư Viện Tiện Ích Dành Cho Bạn. Đây là giao diện bạn đầu bạn sẽ nhìn thấy khi vào trang chủ, hãy để...

Courses

online.mondp.com

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...

Bộ video là các hướng dẫn đơn lẻ chia sẻ với các bạn về cách thức làm việc và xử lý tình huống của mình trong quá trình làm việc với Autocad. Các bạn cùng theo dõi nhé.

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...