Big File June 17, 2022 - 02:37 PM - 5 months ago

Full Kiến Trúc Nhà Thờ Họ 5 Gian Tuyệt Đẹp

PhuongTk

Bản vẽ Nhà Thờ Họ cực kỹ chi tiết và đầy đủ, nhà 5 gian với đường nét chạm trổ hoa văn tinh xảo.

Một vài hình ảnh trong file

 

 

 Courses

online.mondp.com

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...

Bộ video là các hướng dẫn đơn lẻ chia sẻ với các bạn về cách thức làm việc và xử lý tình huống của mình trong quá trình làm việc với Autocad. Các bạn cùng theo dõi nhé.

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn