Big File June 2, 2022 - 07:44 AM - 1 year ago

Full Set Đồ Phòng Ngủ Con Trai - Đồng Gia

PhuongTk

Full Set Đồ Phòng Ngủ Con Trai

- Kiểu dáng Đồng Gia

- Bản vẽ kỹ thuật file Autocad

- Đủ toàn bộ đồ trong phòng.

Dạng file có phí: 20dpoint(20k)

Courses

online.mondp.com

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...

Hướng dẫn sử dụng autocad một cách nhanh chóng và thực dụng nhất.