Big File June 8, 2022 - 03:19 AM - 2 weeks ago

Kiến Trúc Nhà Hàng - Mẫu 3

PhuongTk

50 dpoint

Kiến Trúc Nhà Hàng - Mẫu 3

- Bản vẽ gồm mặt bằng, mặt cắt và mặt đứng.

- Nhà 2 tầng hầm và 1 tầng nổi, rất rộng.

- Mặt bằng đã có đầy đủ bố trí công năng nội thất.

Courses

online.mondp.com

Hướng dẫn sử dụng autocad một cách nhanh chóng và thực dụng nhất.

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...

Bạn sẽ học được gì? - Học phần các bạn sẽ học trong khóa học này: + Autocad nâng cao: Hướng dẫn chi tiết các dùng, cách quản lý, cách làm tỷ lệ bản vẽ một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Cách dùng Lay...