Big File April 24, 2022 - 03:45 AM - 11 months ago

Lâu Đài - Mau 2

PhuongTk

Bản vẽ Autocad Lâu Đài kiểu châu âu, dùng để tham khảo rất tốt. File bản vẽ gồm:

- Mặt đứng các hướng của lâu đài, khá chi tiết.

- Mặt bằng các tầng cảu lâu đài, đã có trình bày Dim và ghi chú rõ ràng.

Courses

online.mondp.com

Đây là một bộ video gồm 7 phần hướng dẫn các bạn dùng phần mềm sketchup một cách cơ bản nhất, dựng hình và kết hợp với Autocad để làm kỹ thuật thi công hiệu quả.

Bộ video là các hướng dẫn đơn lẻ chia sẻ với các bạn về cách thức làm việc và xử lý tình huống của mình trong quá trình làm việc với Autocad. Các bạn cùng theo dõi nhé.

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn