Big File April 24, 2022 - 03:45 AM - 2 years ago

Lâu Đài - Mau 2

PhuongTk

Bản vẽ Autocad Lâu Đài kiểu châu âu, dùng để tham khảo rất tốt. File bản vẽ gồm:

- Mặt đứng các hướng của lâu đài, khá chi tiết.

- Mặt bằng các tầng cảu lâu đài, đã có trình bày Dim và ghi chú rõ ràng.

Courses

online.mondp.com

Bộ video giới thiệu đến các bạn một số Autolisp vô cùng hay và sử dụng rất hiệu quả trong công việc, giảm nhiều thời gian làm việc và tăng thời gian nghỉ ngơi cho các bạn.

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...