Big File July 18, 2023 - 02:34 PM - 8 months ago

Layout Sketchup - Tủ Bếp Mẫu 8

PhuongTk

File mẫu Layout Sketchup - Tủ Bếp

- Phiên bản Sketchup 2020

- Gồm File 3D Su và chi tiết Layout

- Phụ kiện minh họa

Thực hiện bởi: Minh Nhật

pdf
zip

Courses

online.mondp.com

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...

Bạn sẽ học được gì? - Học phần các bạn sẽ học trong khóa học này: + Autocad nâng cao: Hướng dẫn chi tiết các dùng, cách quản lý, cách làm tỷ lệ bản vẽ một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Cách dùng Lay...

Hướng dẫn sử dụng autocad một cách nhanh chóng và thực dụng nhất.