Big File August 30, 2022 - 10:31 AM - 5 months ago

Phần Mềm Khóa File Autocad

PhuongTk

Trường hợp sử dụng cụ thể:

- Hồ sơ bạn không muốn người khác sử dụng lại

- Hồ sơ bạn chỉ muốn người khác xem và in ấn

- Khóa để không mất bản vẽ bản vẽ bạn dầy công thực hiện.

Phần mềm khá dễ dùng, chỉ cần add file và xuất ra file Lock bạn cần.

Phần mềm cực nhẹ và hiệu quả.

 

Courses

online.mondp.com

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.