Big File August 30, 2022 - 10:31 AM - 9 months ago

Phần Mềm Khóa File Autocad

PhuongTk

Trường hợp sử dụng cụ thể:

- Hồ sơ bạn không muốn người khác sử dụng lại

- Hồ sơ bạn chỉ muốn người khác xem và in ấn

- Khóa để không mất bản vẽ bản vẽ bạn dầy công thực hiện.

Phần mềm khá dễ dùng, chỉ cần add file và xuất ra file Lock bạn cần.

Phần mềm cực nhẹ và hiệu quả.

 

Courses

online.mondp.com

Đây là một bộ video gồm 7 phần hướng dẫn các bạn dùng phần mềm sketchup một cách cơ bản nhất, dựng hình và kết hợp với Autocad để làm kỹ thuật thi công hiệu quả.

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn