Big File June 6, 2022 - 04:56 AM - 1 year ago

Tòa Nhà Văn Phòng Nhỏ Có Thang Máy

PhuongTk

File Autocad Kiến Trúc tòa nhà văn phòng nhỏ và có thang máy.

- Bản vẽ đầy đủ cả phần chi tiết kiến trúc: Mặt bằng, mặt cắt, thang, cửa....

- Dành cho việc làm đồ án vung cùng hay với anh em kết cấu.

- Là file tham khảo triển khai cực kỳ chất lượng.

 

Courses

online.mondp.com

Hướng dẫn 3dsmax một cách thực dụng nhất, để bạn có thể làm được ngay và có hiệu quả tức thì.

Đây là một bộ video gồm 7 phần hướng dẫn các bạn dùng phần mềm sketchup một cách cơ bản nhất, dựng hình và kết hợp với Autocad để làm kỹ thuật thi công hiệu quả.

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn