Big File June 6, 2022 - 04:56 AM - 5 months ago

Tòa Nhà Văn Phòng Nhỏ Có Thang Máy

PhuongTk

File Autocad Kiến Trúc tòa nhà văn phòng nhỏ và có thang máy.

- Bản vẽ đầy đủ cả phần chi tiết kiến trúc: Mặt bằng, mặt cắt, thang, cửa....

- Dành cho việc làm đồ án vung cùng hay với anh em kết cấu.

- Là file tham khảo triển khai cực kỳ chất lượng.

 

Courses

online.mondp.com

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn

Hướng dẫn sử dụng autocad một cách nhanh chóng và thực dụng nhất.