Big File June 6, 2022 - 04:56 AM - 1 year ago

Tòa Nhà Văn Phòng Nhỏ Có Thang Máy

PhuongTk

File Autocad Kiến Trúc tòa nhà văn phòng nhỏ và có thang máy.

- Bản vẽ đầy đủ cả phần chi tiết kiến trúc: Mặt bằng, mặt cắt, thang, cửa....

- Dành cho việc làm đồ án vung cùng hay với anh em kết cấu.

- Là file tham khảo triển khai cực kỳ chất lượng.

 

Courses

online.mondp.com

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn

Khóa học về phần mềm dựng 3D vô cùng thieeuaanj tiện và dễ hình hình, khóa học nghiêng về kỹ thuật mô tả chi tiết 3d, các bạn có thể dựng được các hình cơ banr cho đến đồ nội thất, nhà cửa phức tạp và...

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...