Big File June 6, 2022 - 04:56 AM - 9 months ago

Tòa Nhà Văn Phòng Nhỏ Có Thang Máy

PhuongTk

File Autocad Kiến Trúc tòa nhà văn phòng nhỏ và có thang máy.

- Bản vẽ đầy đủ cả phần chi tiết kiến trúc: Mặt bằng, mặt cắt, thang, cửa....

- Dành cho việc làm đồ án vung cùng hay với anh em kết cấu.

- Là file tham khảo triển khai cực kỳ chất lượng.

 

Courses

online.mondp.com

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...