Furniture April 26, 2022 - 04:50 AM - 1 year ago

Đồ Tổng Hợp 2

PhuongTk

Trong file là phần thư viện tổng hợp nhiều đồ khác nhau cho các không gian khác nhau để các bạn có thể sử dụng được ngày.

Nên biên tập lại cho gọn gàng rồi mới dùng nhé các bạn :D

Courses

online.mondp.com

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.