Pattern June 7, 2022 - 04:15 AM - 2 years ago

Cúc Đầu Ống Ngói - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

Cúc Đầu Ống Ngói

Hoa Văn Việt Nam Từ Thời Tiền Sử Đến Nửa Đầu Thời Kỳ Phong Kiến (Nguyễn Du Chi, 2003)

Bộ sưu tập 100 mẫu hoa văn thời Lý Trần.

Courses

online.mondp.com

Khóa học dùng Sketchup và Layout Sketchup để triển khai và thể hiện bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất. Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn tuần tự cách dựng đúng ký thuật trên Model Sketchup và thực hiện tr...

Đây là một bộ video gồm 7 phần hướng dẫn các bạn dùng phần mềm sketchup một cách cơ bản nhất, dựng hình và kết hợp với Autocad để làm kỹ thuật thi công hiệu quả.

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.