Pattern June 7, 2022 - 04:15 AM - 1 year ago

Cúc Đầu Ống Ngói - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

Cúc Đầu Ống Ngói

Hoa Văn Việt Nam Từ Thời Tiền Sử Đến Nửa Đầu Thời Kỳ Phong Kiến (Nguyễn Du Chi, 2003)

Bộ sưu tập 100 mẫu hoa văn thời Lý Trần.

Courses

online.mondp.com

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.

Hướng dẫn sử dụng autocad một cách nhanh chóng và thực dụng nhất.

Khóa học về phần mềm dựng 3D vô cùng thieeuaanj tiện và dễ hình hình, khóa học nghiêng về kỹ thuật mô tả chi tiết 3d, các bạn có thể dựng được các hình cơ banr cho đến đồ nội thất, nhà cửa phức tạp và...