Pattern June 7, 2022 - 04:15 AM - 2 weeks ago

Cúc Đầu Ống Ngói - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

Miễn phí

Cúc Đầu Ống Ngói

Hoa Văn Việt Nam Từ Thời Tiền Sử Đến Nửa Đầu Thời Kỳ Phong Kiến (Nguyễn Du Chi, 2003)

Bộ sưu tập 100 mẫu hoa văn thời Lý Trần.

Courses

online.mondp.com

Đây là một bộ video gồm 7 phần hướng dẫn các bạn dùng phần mềm sketchup một cách cơ bản nhất, dựng hình và kết hợp với Autocad để làm kỹ thuật thi công hiệu quả.

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...

Bộ video là các hướng dẫn đơn lẻ chia sẻ với các bạn về cách thức làm việc và xử lý tình huống của mình trong quá trình làm việc với Autocad. Các bạn cùng theo dõi nhé.