Pattern June 7, 2022 - 04:15 AM - 11 months ago

Cúc Đầu Ống Ngói - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

Cúc Đầu Ống Ngói

Hoa Văn Việt Nam Từ Thời Tiền Sử Đến Nửa Đầu Thời Kỳ Phong Kiến (Nguyễn Du Chi, 2003)

Bộ sưu tập 100 mẫu hoa văn thời Lý Trần.

Courses

online.mondp.com

Hướng dẫn 3dsmax một cách thực dụng nhất, để bạn có thể làm được ngay và có hiệu quả tức thì.

Bộ video giới thiệu đến các bạn một số Autolisp vô cùng hay và sử dụng rất hiệu quả trong công việc, giảm nhiều thời gian làm việc và tăng thời gian nghỉ ngơi cho các bạn.

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn