Pattern June 7, 2022 - 04:15 AM - 6 months ago

Cúc Đầu Ống Ngói - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

Cúc Đầu Ống Ngói

Hoa Văn Việt Nam Từ Thời Tiền Sử Đến Nửa Đầu Thời Kỳ Phong Kiến (Nguyễn Du Chi, 2003)

Bộ sưu tập 100 mẫu hoa văn thời Lý Trần.

Courses

online.mondp.com

Bộ video giới thiệu đến các bạn một số Autolisp vô cùng hay và sử dụng rất hiệu quả trong công việc, giảm nhiều thời gian làm việc và tăng thời gian nghỉ ngơi cho các bạn.

Bạn sẽ học được gì? - Học phần các bạn sẽ học trong khóa học này: + Autocad nâng cao: Hướng dẫn chi tiết các dùng, cách quản lý, cách làm tỷ lệ bản vẽ một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Cách dùng Lay...

Hướng dẫn 3dsmax một cách thực dụng nhất, để bạn có thể làm được ngay và có hiệu quả tức thì.