Pattern June 7, 2022 - 04:38 AM - 5 months ago

Hoa Sen Và Cửu Sơn Bát Hải - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

Hoa sen và Cửu sơn bát hải

Trang trí tháp đất nung thời Trần, Bảo tàng LSQG

Ảnh: Nguyễn Ngọc Duy

Bộ sưu tập 100 mẫu hoa văn thời Lý Trần.

Courses

online.mondp.com

Hướng dẫn sử dụng autocad một cách nhanh chóng và thực dụng nhất.

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.