Pattern June 8, 2022 - 04:46 AM - 2 weeks ago

Mẫu Chân Bàn Ghế Cổ Điển - Set 1

PhuongTk

Miễn phí

Mẫu Chân Bàn Ghế Cổ Điển - Set 1

Gồm 36 mẫu chân khác nhau để các bạn sáng tạo mẫu ghế các bạn muôn.

Courses

online.mondp.com

Hướng dẫn 3dsmax một cách thực dụng nhất, để bạn có thể làm được ngay và có hiệu quả tức thì.

Đây là một bộ video gồm 7 phần hướng dẫn các bạn dùng phần mềm sketchup một cách cơ bản nhất, dựng hình và kết hợp với Autocad để làm kỹ thuật thi công hiệu quả.

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.