Pattern October 16, 2023 - 02:50 PM - 1 month ago

Vách CNC Mẫu 6

PhuongTk

File Vách CNC Mẫu 6 tiếp tục phần 5 với hơn 100 mẫu CNC dùng làm vách ngăn và vách trang trí.

pdf
dwg

Courses

online.mondp.com

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.

Bạn sẽ học được gì? - Học phần các bạn sẽ học trong khóa học này: + Autocad nâng cao: Hướng dẫn chi tiết các dùng, cách quản lý, cách làm tỷ lệ bản vẽ một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Cách dùng Lay...

Hướng dẫn 3dsmax một cách thực dụng nhất, để bạn có thể làm được ngay và có hiệu quả tức thì.