Today

cadfull 11
NOTIFICATIONS
cadfull
cadfull
2 min ago in Life & Arts
Lorem ipsum viverra molestie at hac...
Zola
9 min ago in Sports
Lorem ipsum viverra molestie at hac...
Zola
37 min ago in Business
Lorem ipsum viverra molestie at hac...
Zola
4 hours ago in Politics
Lorem ipsum viverra molestie at hac...
Technical Drawings September 21, 2020 - 03:11 AM - 3 months ago

Study desk 2

Adminstrator

A desk or bureau is a piece of furniture with a flat table-style work surface used in a school, office, home or the like for academic, professional or domestic activities such as reading, writing, or using equipment such as a computer. Desks often have one or more drawers, compartments, or pigeonholes to store items such as office supplies and papers. Desks are usually made of wood or metal, although materials such as glass are sometimes seen.

Some desks have the form of a table, although usually only one side of a desk is suitable to sit at (there are some exceptions, such as a partners desk), unlike most usual tables. Some desks do not have the form of a table, for instance, an armoire desk is a desk built within a large wardrobe-like cabinet, and a portable desk is light enough to be placed on a person's lap. Since many people lean on a desk while using it, a desk must be sturdy. In most cases, people sit at a desk, either on a separate chair or a built-in chair (e.g., in some school desks). Some people use standing desks to be able to stand while using them.

Courses

Hướng dẫn các bạn triển khai các chi tiết nội thất để thi công thực tế, trong khóa học các bạn được học thêm rất nhiều nguyên lý đồ và cấu tạo độ, cách thức thực hiện bản vẽ thi công với autocad.

Hướng dẫn nâng cao theo chuyên đề cụ thể, dành cho các bạn đã biết lệnh cơ bản, các bạn vẽ lâu năm mà chưa quản lý tốt phần bản vẽ của mình, các doanh nghiệp cần nâng cao trình độ nhân viên.

Bộ video là các hướng dẫn đơn lẻ chia sẻ với các bạn về cách thức làm việc và xử lý tình huống của mình trong quá trình làm việc với Autocad. Các bạn cùng theo dõi nhé.