Big File June 3, 2022 - 08:03 AM - 2 months ago

Dynamic Block - Đồ Nội Thất

PhuongTk

10 dpoint

File gồm những block thuộc tính có thể tùy biến nhiều thể loại, kiểu dạng sắp xếp khác nhau. Giúp các bạn sử dụng thuận tiện hơn trong quá trình làm việc.

Courses

online.mondp.com

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn

Bộ video là các hướng dẫn đơn lẻ chia sẻ với các bạn về cách thức làm việc và xử lý tình huống của mình trong quá trình làm việc với Autocad. Các bạn cùng theo dõi nhé.