Big File August 28, 2022 - 09:59 AM - 9 months ago

Kiến Trúc Nhà Cấp 4 Mái Thái

PhuongTk

Bản vẽ Autocad Kiến Trúc nhà cấp 4 dạng mái thái:

- Kích thước: 15x10m

- Gồm 3 phòng ngủ và khách bếp

- Gian thờ riêng thẳng phòng khách

- 2 Wc trong nhà, có thêm sân giếng và khu wc bên ngoài nhà.

Courses

online.mondp.com

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...