Big File June 8, 2022 - 04:40 AM - 1 year ago

Kiến Trúc Nhà Hàng - Mẫu 10

PhuongTk

Kiến Trúc Nhà Hàng - Mẫu 10

- Bản vẽ gồm mặt bằng, mặt cắt và mặt đứng.

- Nhà 1 tầng, khá rộng.

- Mặt bằng đã có đầy đủ bố trí công năng nội thất.

Courses

online.mondp.com

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...

Hướng dẫn 3dsmax một cách thực dụng nhất, để bạn có thể làm được ngay và có hiệu quả tức thì.

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn