Big File March 16, 2023 - 02:07 PM - 1 year ago

Sách Quy Chuẩn iSo Bản Vẽ Autocad

PhuongTk

Chào các bạn, đây là cuốn sách thứ 2 của PhuongTk sau cuốn Autocad Thực Dụng.

Cuốn này sẽ đi sâu hơn về các vấn đề các bạn gặp phải trong bản vẽ và hướng dẫn các bạn xử lý chúng.

1. Các vấn đề vè Layer khi bạn nhận được bản vẽ.

- Layer thường rất lung tung và không theo quy chuẩn nào cả

- Xử lý phần vẽ đúng chuẩn và in ấn tự tin với việc tự động theo Layer

- Các lệnh về Layer giúp bạn thao tác nhanh hơn và xử lý bản vẽ tốt hơn.

2. Các vấn đề về Block.

- Block thường không chuẩn về đơn vị

- Không tiện về layer khi dùng

- Không đặt tên rõ dàng

- Và không có thư viện để dùng tiện dụng hơn.

Các vấn đề trên đều được giải quyết cho bạn trong phần này.

3. Text và các ghi chú

- Chiều cao text đối với việc dùng trong bản vẽ là bao nhiều?

- Lỗi font thì bạn phải xử lý như nào.

4. Các Block chứa Text Att

Phần này các bạn đã khá quen nhưng thường không biết cách dụng đúng, do không hiểu các làm tỷ lệ bản vẽ.

Block khung tên, Block ký hiệu...sẽ được hướng dẫn cụ thể cho bạn để bạn có thể dùng cho mọi tỷ lệ bản vẽ.

5. Cách thức làm tỷ lệ bản vẽ trên model

Đi sâu vào việc các bạn hiểu cách làm sao cho đúng và

để quy chuẩn một bản vẽ về đúng thỷ lệ in ấn phải làm như nào?

6. Các Lisp ứng dụng hay và tiết kiệm thời gian.

Theo đúng quy trình thực hiện bản vẽ của chúng ta: Vẽ, Trình bày, Danh mục tự động, Đánh số thứ tự tự động, in ấn tự động...

Thì các bạn mới có thể tiết kiệm thời gian làm việc được.

7. Layout - Sheet Set - Xref

Sẽ chuyên nghiệp và dễ dàng hơn nữa nếu bạn biết dùng layout và tường tận về nó.

Làm việc nhóm hiệu quả với Sheet set và Xref sẽ giúp bạn đồng bộ bản vẽ tốt hơn.

=> Tất cả đều có trong cuốn sách này dành cho các bạn.

Bạn có thể tải file PDF Preview Sách ngay bên dưới để xem thử nhé.

Cảm ơn bạn!

 

pdf
zip

Courses

online.mondp.com

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...

Bộ video là các hướng dẫn đơn lẻ chia sẻ với các bạn về cách thức làm việc và xử lý tình huống của mình trong quá trình làm việc với Autocad. Các bạn cùng theo dõi nhé.

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...