Pattern June 7, 2022 - 04:08 AM - 1 year ago

Garuda thời Trần - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

Garuda thời Trần

Chạm góc bệ đá, hiện vật Bảo tàng Thái Bình

Ảnh: Nguyễn Ngọc Duy

Hoa Sen Mẫu 3 - Hoa Văn Lý Trần

Courses

online.mondp.com

Bộ video giới thiệu đến các bạn một số Autolisp vô cùng hay và sử dụng rất hiệu quả trong công việc, giảm nhiều thời gian làm việc và tăng thời gian nghỉ ngơi cho các bạn.

Hướng dẫn 3dsmax một cách thực dụng nhất, để bạn có thể làm được ngay và có hiệu quả tức thì.

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...