Pattern June 7, 2022 - 04:11 AM - 9 months ago

Rồng thời Lý - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

Rồng thời Lý

Bệ tượng Phật A-di-đà, chùa Phật Tích,

Ảnh: Nguyễn Ngọc Duy

Bộ sưu tập 100 mẫu hoa văn thời Lý Trần.

Courses

online.mondp.com

Đây là một bộ video gồm 7 phần hướng dẫn các bạn dùng phần mềm sketchup một cách cơ bản nhất, dựng hình và kết hợp với Autocad để làm kỹ thuật thi công hiệu quả.

Khóa học dành cho các bạn muốn quy chuẩn lại hệ thông iSo cho bản vẽ Autocad từ Layer, Block, Thư Viện, Block chứa text đến các thành phần ghi chú text, Dim và tỷ lệ bản vẽ. Hướng dẫn tỉ mỉ cách thức...

Hướng dẫn 3dsmax một cách thực dụng nhất, để bạn có thể làm được ngay và có hiệu quả tức thì.