Pattern June 7, 2022 - 02:20 AM - 1 year ago

Vũ Nữ Cầm Hoa Sen - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

Vũ nữ cầm hoa sen - Hoa Văn Lý Trần

Di tích tháp Chương Sơn, bảo tàng Nam Định

Ảnh: Nguyễn Ngọc Duy

Bộ sưu tập 100 mẫu hoa văn thời Lý Trần

Courses

online.mondp.com

Bạn sẽ học được gì? - Học phần các bạn sẽ học trong khóa học này: + Autocad nâng cao: Hướng dẫn chi tiết các dùng, cách quản lý, cách làm tỷ lệ bản vẽ một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Cách dùng Lay...

Hướng dẫn 3dsmax một cách thực dụng nhất, để bạn có thể làm được ngay và có hiệu quả tức thì.

Hướng dẫn sử dụng autocad một cách nhanh chóng và thực dụng nhất.