Pattern June 7, 2022 - 02:20 AM - 5 months ago

Vũ Nữ Cầm Hoa Sen - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

Vũ nữ cầm hoa sen - Hoa Văn Lý Trần

Di tích tháp Chương Sơn, bảo tàng Nam Định

Ảnh: Nguyễn Ngọc Duy

Bộ sưu tập 100 mẫu hoa văn thời Lý Trần

Courses

online.mondp.com

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...

Hướng dẫn 3dsmax một cách thực dụng nhất, để bạn có thể làm được ngay và có hiệu quả tức thì.

Hướng dẫn sử dụng autocad một cách nhanh chóng và thực dụng nhất.