Pattern June 7, 2022 - 02:20 AM - 2 months ago

Vũ Nữ Cầm Hoa Sen - Hoa Văn Lý Trần

PhuongTk

2 dpoint

Vũ nữ cầm hoa sen - Hoa Văn Lý Trần

Di tích tháp Chương Sơn, bảo tàng Nam Định

Ảnh: Nguyễn Ngọc Duy

Bộ sưu tập 100 mẫu hoa văn thời Lý Trần

Courses

online.mondp.com

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.

Đây là một bộ video gồm 7 phần hướng dẫn các bạn dùng phần mềm sketchup một cách cơ bản nhất, dựng hình và kết hợp với Autocad để làm kỹ thuật thi công hiệu quả.

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...