Big File June 14, 2022 - 02:30 AM - 9 months ago

File Layout Nhiều Bộ Môn, Điện, Điều Hòa, Trần, Thông Gió

PhuongTk

Bản vẽ Autocad trình bày trên layout với nhiều bộ môn khác nhau cũng được thể hiện trên 1 mặt bằng duy nhất.

File sử dụng nhiều chức năng hay của layout Autocad.

Courses

online.mondp.com

Khóa học triển khai bản vẽ bằng Autocad với chương trình học đảm bảo chất lượng như học trực tiếp với giảng viên tại lớp.

Khóa học dùng Sketchup và Layout Sketchup để triển khai và thể hiện bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất. Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn tuần tự cách dựng đúng ký thuật trên Model Sketchup và thực hiện tr...

Bạn sẽ học được gì? - Mục tiêu trước tiên của khóa học là để các bạn có thể sử dụng thành thạo Autocad cơ bản và các lênh nâng cao cần thiết để quản lý và xử lý các phần bản vẽ. - Thành thạo về thao...