Big File June 14, 2022 - 02:30 AM - 5 months ago

File Layout Nhiều Bộ Môn, Điện, Điều Hòa, Trần, Thông Gió

PhuongTk

Bản vẽ Autocad trình bày trên layout với nhiều bộ môn khác nhau cũng được thể hiện trên 1 mặt bằng duy nhất.

File sử dụng nhiều chức năng hay của layout Autocad.

Courses

online.mondp.com

Bộ video hướng dẫn các bạn một cách làm nhanh và đúng tỷ lệ nhất trong việc trình bày một bản vẽ đồ án trên khổ giấy mà các bạn mong muốn

Bộ video giới thiệu đến các bạn một số Autolisp vô cùng hay và sử dụng rất hiệu quả trong công việc, giảm nhiều thời gian làm việc và tăng thời gian nghỉ ngơi cho các bạn.

Bộ video là các hướng dẫn đơn lẻ chia sẻ với các bạn về cách thức làm việc và xử lý tình huống của mình trong quá trình làm việc với Autocad. Các bạn cùng theo dõi nhé.