Big File June 14, 2022 - 02:30 AM - 1 week ago

File Layout Nhiều Bộ Môn, Điện, Điều Hòa, Trần, Thông Gió

PhuongTk

Miễn phí

Bản vẽ Autocad trình bày trên layout với nhiều bộ môn khác nhau cũng được thể hiện trên 1 mặt bằng duy nhất.

File sử dụng nhiều chức năng hay của layout Autocad.

Courses

online.mondp.com

Bạn sẽ học được gì? - Học phần các bạn sẽ học trong khóa học này: + Autocad nâng cao: Hướng dẫn chi tiết các dùng, cách quản lý, cách làm tỷ lệ bản vẽ một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Cách dùng Lay...

Hướng dẫn sử dụng autocad một cách nhanh chóng và thực dụng nhất.

Khóa học về phần mềm dựng 3D vô cùng thieeuaanj tiện và dễ hình hình, khóa học nghiêng về kỹ thuật mô tả chi tiết 3d, các bạn có thể dựng được các hình cơ banr cho đến đồ nội thất, nhà cửa phức tạp và...